Αίθουσα 1

 
09:00
09:30
10:00
11:00
15:00
15:15
15:30
17:15
17:30
18:00
18:30
19:15
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
Δευτέρα
yoga
trx
zumba
 
 
 
fit/flex
 
power bodies

hips/abs

zumba

low express
 
TRX
Τρίτη
TRX
low express

 
power bodies

 


fit/flex


latin aerobic

total body

TRX
Τετάρτη
TRX
pilates

 
 


 


hips/abs

fatburning

zumba
 
TRX
Πέμπτη

total body

 
fit/flex

 zumba


hips/abs

trx

Παρασκευή
TRX
fit/flex

 
pilates
 
 
 


step

power bodies


cross training

Σάββατο
 
 
 
 
 

power bodies
 
 
 
 
 
 

Αίθουσα 2

 
09:00
09:30
15:00
19:00
19:15
19:30
20:00
20:30
Δευτέρα
yoga
 


pilates
 

yoga
Τρίτη
yoga
 

pilates
Τετάρτη

pilates
pilates

Πέμπτη 
Παρασκευή


pilates


 

 
Σάββατο

 
 
 
 
 

 

Αίθουσα 3

 
09:00
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
Δευτέρα

  


Τρίτη
Τετάρτη

 trx


Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο